< SMOFF - Skunders Miljö och Fiske Förening - Vår sjö Skundern -Sjön kväver 
 


Sjön kväver  

sidan publicerad 2016-04-15
senast ändrad 2016-04-15


När man säger att en sjö ”kväver”, menar man att syret tar slut i vattnet. Vattnet fungerar så att det är tyngst vid +4 grader. Kallt vatten är tyngre än varmt, vilket får till följd att det kalla vattnet sjunker till botten medan det varma flyter upp till ytan.

Både under sommar och vinter är ytvattnet varmare än bottenvattnet. På vintern blir visserligen ytvattnet kallare än bottenvattnet, men då sjunker det till botten och det varmare vattnet stiger upp till ytan, under isen. Det varma ytvattnet hindrar då bottenvattnet från att komma upp till ytan. Det är endast under våren och hösten, när vattnet är ungefär lika varmt vid ytan som vid botten, som hela vattenmassan cirkulerar och blir syresatt.

Växter, inte bara vass och näckrosor utan främst alger och växt­plank­ton, och djur som dör i vattnet sjunker till botten, där främst bakterier bryter ner det organiska materialet. Ju mer fria näringsämnen som finns lösta i vattnet, desto mer växter finns det och följaktligen mer att bryta ner.

När syret tar slut i bottenregionen påverkas även de övre vatten­lagren. Fisken söker sig upp till de mer syrerika områdena, men när isen ligger kan det bli så att de inte kommer åt luft vid ytan, varvid de dör och sjunker till botten.


  För information och kontakt, maila: info@smoff.se