< SMOFF - Skunders Miljö och Fiske Förening - Vår sjö Skundern -Sjön är övergödd 
 


Sjön är övergödd  

sidan publicerad 2016-04-15
senast ändrad 2017-04-23


Skundern är en så kallad eutrof sjö, vil­ket betyder att den är näringsrik och ty­pisk för sjöar i slätt­områden med jord­bruk och boskaps­sköt­sel, med brunt vat­ten och höga hal­ter av närings­äm­nen.

Större delen av sjöns botten täcks av ett tjockt flytdylager.

För­håll­andena i sjön är extre­ma på grund av dess ringa djup i förhållande till storleken. Skundern blir snabbt varm på våren och svalnar fort på hösten vilket ger liten cirkulation på vattnet närmast botten.

  För information och kontakt, maila: info@smoff.se