Vattenstånd och siktdjup  

sidan publicerad 2019-08-25
senast ändrad 2021-03-10

Från och med sommaren 2019 mäter vi vattennivån och siktdjupet i Skundern tre gånger om året, i april, juli och oktober. På sommaren noterar vi även algblomningens omfattning. Syftet med mätningarna är att vi ska få en bättre bild av hur klimatet påverkar sjön.
Mätning av vattennivå

Vattenståndet mäts från en fast punkt, nollpunkt, på en bestämd brygga. Mät­nin­gen ger ett tal som ökar ju lägre vatten­ståndet är.

Mätning av siktdjup

Siktdjupet mäts med en siktdjupsmätare. Den består av ett rep med en rund platta som sänks ner i vattnet. Siktdjupet är avståndet från vattenytan till det djup där plattan inte längre syns.
Foto: Susanna UhlinMätresultat:

Vattenstånd
mätt från bryggkant och ner till vattenytan:

2019-07-1972 cm
2019-10-0669,5 cm Stigit 2,5 cm sedan 8-jul
2019-12-158 cm Stigit 61,5 cm sedan 6-okt
2020-01-020 cm Stigit 8 cm sedan 15-dec
2020-04-0634 cm Sjunkit 34 cm sedan 2-jan
2020-07-2776 cm Sjunkit 42 cm sedan 6-apr-20
2020-07-2776 cm Sjunkit 42 cm sedan 6-apr-20
2020-10-0872 cm Stigit 6 cm sedan 9-aug-20
2020-11-2056 cm Stigit 16 cm sedan 8-okt-20
2020-12-0454 cm Stigit 2 cm sedan 16-nov-20
2021-01-0334 cm Stigit 20 cm sedan 4-dec-20
2021-02-0528 cm Stigit 6 cm sedan 3-jan-21
2021-03-0531 cm Sjunkit 3 cm sedan 5-feb-21


Siktdjup:

2019-07-0132 cm
2019-10-0632 cm
2020-04-0634 cm
2020-07-2742 cm
2020-08-0928 cm
2020-10-0845 cm
2020-11-1670 cm
2020-12-0472 cm
2021-02-0550 cmKänns som jag har mätt/tänkt fel i Nov. och Dec.
2021-03-0558 cm


Algblomning:

Sommar 2019 -- Ovanligt liten


  För information och kontakt, maila: info@smoff.se