< SMOFF - Skunders Miljö och Fiske Förening - Vår sjö Skundern -Kväve / Fosfor 
 


Kväve- och fosforbalansen är  
satt ur spel  

sidan publicerad 2016-04-15
senast ändrad 2017-04-23


Det som avgör om ett vattnet är näringsrikt eller inte är mängden av närsalter. Till de mest betydelsefulla hör nitrater (kväve) och fosfater (fosfor). Det är viktigt att dessa närsalter finns i lagom nivåer och i rätt förhållande till varandra.

I Skundern har denna balans satts ur spel på grund av alldeles för höga halter av när­salter.

Skundern har dessvärre ham­nat i en "själv­göd­nings­cir­kel". Det be­ty­der att mängden över­gödande ämnen är så hög i vattnet, att det inte spelar någon roll om vi spär på med mer - sjön göder sig själv. Ett symptom på detta är att det är mer regel än undantag att sjön ”kväver”, även sommartid.

  För information och kontakt, maila: info@smoff.se