< SMOFF - Skunders Miljö och Fiske Förening - Skundern växer igen 
 


Skundern växer igen  

sidan publicerad 2017-04-23
senast ändrad 2017-04-30


I vikarna, där vassen har funnits länge, håller nu på att bildas fast mark där gräs och mossa tar över tillsammans med sly, snåriga buskage och träd. Förskogningen av vikarna har börjat.

Förskogningen kan inte hindras på sikt, men den kan fördröjas. Därför hjälps Smoffs medlemmar åt att enskilt och tillsammans rensa sly från Skunderns stränder och vikar.


  För information och kontakt, maila: info@smoff.se