< SMOFF - Skunders Miljö och Fiske Förening - Skunderns fåglar 
 


Skunderns fåglar  

sidan publicerad 2016-04-15
senast ändrad 2017-04-24


Av J.M.Garg - Kärrhök, CC BY-SA 3.0, Länk

Förr ansågs Skundern vara en bra fågelsjö, men det epitetet har den tappat för länge sedan. Av häckande änder ses bara ett fåtal gräsänder per år. Borta är brunänder, viggar och krickor. Knipor häckar ibland men är hårt ansatta av brist på lämpliga bohål och boplundring av mink.

Av doppingarna ses skäggdopping rasta då och då, men den är inte en årlig häckfågel i Skundern. Sothönsen är ett minne blott. Vill man se skäggdopping och sothöna får man bege sig till Sundbysjön där det normalt finns något eller några häckande par.

Storlommar ses fiska/rasta ibland men de häckar inte här. 1989 försvann knölsvanen som häckfågel, men den ses ändå rasta här ibland under sommaren. Sångsvanen däremot dök upp som häckfågel i Navestasjön 1989 och sedan häckat där.

Bland vitfåglarna ses fisktärna, fiskmås och gråtrut. Skrattmåsen minskade förut kraftigt i området och häckade under ett antal år bara i Sundbysjön. I början av 2000-talet började några få par häcka på det lilla skäret vid Orrviken. Under senare år har antalet ökat avsevärt.

Grågåsen har har under senare år dykt upp som häckfågel. Kanadagåsen har blivit en vanlig gäst vid Skundern. Bland de arter som gynnas av igenväxningen/vassen märks rördrom, med tutande hannar, brun kärrhök och trana.


  För information och kontakt, maila: info@smoff.se