< SMOFF - Skunders Miljö och Fiske Förening - Sjösänkningen, bakgrund 
 


Bakgrund  

sidan publicerad 2016-04-15
senast ändrad 2016-04-15


Karta över Skundern från 1830

År 1841 tillkom ett statligt ekonomiskt bidrag till avtappnings-/sjö­sänkningsföretag som förfogade över marker som inte tidigare varit odlade. 1879 infördes den första samlade lagstiftningen kring vatten­avtappningen ”1879 års dikningslag”.

Under 1900-talets början inriktades verksamheten mest till att för­bättra redan odlade jordar. Senare har de genomgripande struktur­omvandlingar som skett inom jordbruket, med alltfler åtgärder för att höja avkastningen, och en stagnerande befolkningsökning, medfört minskat intresse för sjösänkningar.


  För information och kontakt, maila: info@smoff.se