< SMOFF - Skunders Miljö och Fiske Förening - Sjösänkningen, sänkningen 
 


Sänkningen av skundern  

sidan publicerad 2016-04-15
senast ändrad 2020-11-25


För Skunderns del blev en sjösänkning aktuell i början av 1900-talet. En ansökan upprättades den 25 november 1911 om att få förord­nande av en förrättningsman att utföra en laga syn för en sjösänkning. Den utgjorde startskottet för sjösänkningsarbetet.

Den 26 september 1912 kallades markägarna till ett sammanträde för att förrätta ”syn” inför en kommande sänkning, och inte mindre än tretton markägare motsatte sig projektet. Sjösänkningsförslaget vann ändå en majoritet och genomfördes under 1913-1914. Det beslöts att sjön skulle sänkas med 115 cm.


  För information och kontakt, maila: info@smoff.se