< SMOFF - Skunders Miljö och Fiske Förening - Däggdjur i Skundern 
 


Däggdjur i Skundern  

sidan publicerad 2016-04-15
senast ändrad 2017-04-19Ett av de nygamla inslagen vid Skun­dern är bävern som sätter sina spår här och där. En sommar hit­ta­des hela fyra dammar utmed Smed­sta­ån. 2005-2006 ynglade bävrarna i en hydda vid Gåsviken.

Ett mindre välkommet inslag är min­ken som förekommer rätt all­mänt. Den är tyvärr en svår skade­görare på olika djurgrupper, inte minst änder och vitfåglar som får sin bon plundrade.

Även uttern besöker området ibland.


  För information och kontakt, maila: info@smoff.se