Foto: Karin Mossler


Skunderns Miljö- och Fiskeförening, som brukar förkortas SMOFF, bil­dades den 13 juni 1981.

Skundern ligger i ett mycket naturskönt område i Sörmland, nordväst om Malmköping. Sjöns fria vattenyta är 165 ha och den har ett max­djup på cirka 4,5 meter efter en sjösänkning 1914. Sjön omges av några mindre byar med både permanent- och fritidsboende, och ett flertal större gårdar med åkrar, beteshagar och skog.

sidan publicerad 2016-02-13
senast ändrad 2017-05-11


  För information och kontakt, maila: info@smoff.se